«Արևիկի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի 2016-17թթ. ֆինանսական հաշվետվություն:

Scan10005

Scan10004

Scan10003

Scan10001

Scan10002

Scan1

Scan10003 (1)

Scan10002 (1)

Scan10001 (1)

Scan1 (1)

Scan10007

Scan10006

Scan10005

Scan10004

Scan10011

Scan10010

Scan10009

Scan10008

Scan10015

Scan10014

Scan10013

Scan10012

Scan10019

Scan10018

Scan10017

Scan10016

Scan10023

Scan10022

Scan10021

Scan10020

Scan10024

Scan10025

Scan10026

Scan10027

Scan10035

Scan10034

Scan10033

Scan10032

Scan10031

Scan10030

Scan10029

Scan10028

 

File0004

File0003

File0002

File0001

 

 

Scan10003

Scan10002

Scan10001

Scan1

օրինակելի ձև հ-2

Օրինակելի հ2

հավելված համար

հավելված 3

scan 1

դրամական միջոցների հոսքեր

փաստացի ցուցանիշների շեղումների մասին

Ծրագրային ցուցանիշներ

դրամական միջոցների հոսքեր

հաստիքային ցուցակ

Նախահաշիվ

Արտաբյուջե

Նախահաշիվ բյուջետային հիմնարկի

Եռամսյակային Հաշվետվություն

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԻՄՆԱՐԿԻ ԿԱՏԱՐԱԾ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՇԱՐԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

հիմնական միջոցներ

հաշվեկշիռ տարեկան