Նախակրթարան

2016թ. փետրվարի 1-ից դպրոցում գործում է նախակրթարան , որտեղ այժմ սովորում է 20 աշակերտ: